Ace of Diamond · Manga translation

[DnA] แปล : Daiya no B act II chapter 1

มันมีต่อค่ะ…

เท่าที่ดูตอนแรกเนื้อเรื่องยังไม่ค่อยเหมือนต้นฉบับเท่าไรนะคะ  (จะเหมือนได้ไง…)

อยากรู้อาจารย์จะวาดเอย์จุนทำพลาดเหมือนในเนื้อเรื่องหลักไหมนะ :3

ส่วนเรื่องหลักตอนนี้เราชอบโคชูกับเอย์จุนมากเลยค่ะ  แบตเตอรี่คู่นี้สุดยอด ///A///


 photo 1_zpsaoxbkwkc.jpg

 photo 2_zpsdhzlh8a7.jpg

 photo 3_zps5p1lmcuf.jpg

 photo 4_zpsulqzfnt6.jpg

 photo 5_zpsvtzoo9z3.jpg

 photo 6_zpsieywctwh.jpg

 photo 7_zpsc6xnw71w.jpg

 photo 8_zpsuvzbkceg.jpg

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s