Ace of Diamond · Manga translation

[DnA] แปล : Daiya no B chapter 34

โธ่คาเนมารุ…

หน้าท้าย ๆ ล้อตอนเข้าค่ายฤดูหนาวในเนื้อเรื่องหลักค่ะ  (ตรงที่พูดว่าไม่อยากทำอีกเป็นครั้งที่สองนั่นแหละ)

ว่าแต่ทุกคนเริ่มไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแล้วนะคะ…(ยกเว้นมิยูกิ)

ตอบ somainchan :

เอย์จุนน่าจะนั่งชินคันเซ็นจากนากาโนะมาโตเกียวค่ะ  เห็นได้จากฉากนั่งรถไฟกลับบ้านหลังจากไปเยี่ยมชมโรงเรียนครั้งแรก  ที่นั่งแบบนั้นเป็นรถไฟชินคันเซ็น(ไม่ก็ทคคิว)ค่ะ

แต่ฉากที่เอย์จุนลาเพื่อน ๆ นั้นด้านในรถไฟเป็นรถไฟแบบธรรมดา  ซึ่งไม่มีทางเป็นไปได้อยู่แล้วเพราะนากาโนะไกลจากโตเกียวพอควรค่ะ  ไม่มีรถไฟแบบธรรมดานั่งยาวเที่ยวเดียวถึงเลย  ยังไงก็ต้องเป็นชินคันเซ็นอยู่ดี  เลยติดว่าทำไมเสียงประกาศที่ชานชาลาบอกว่าเป็นรถไฟไปโตเกียวนี่แหละค่ะ

เลยอาจสรุปได้ว่า

1. อาจารย์เขียนฉากในรถไฟผิด  ที่จริงต้องเขียนเป็นด้านในชินคันเซ็นเหมือนฉากนั่งรถไฟกลับบ้านก่อนหน้านี้  (ดังนั้นเอย์จุนต้องขึ้นรถไฟจากตัวสถานีนากาโนะ  ไม่ใช่จากแถวบ้านตัวเองค่ะ)

2. อาจารย์เขียนเสียงประกาศผิด  ต้องเขียนว่าเป็นรถไฟไปสถานีนากาโนะ  (นั่นคือฉากนั้นเป็นฉากตอนเอย์จุนขึ้นรถไฟจากสถานีแถวบ้านตัวเองไปสถานีนากาโนะ)

แทนค่ะ :3  ว่าง่าย ๆ คืออาจารย์น่าจะเขียนผิดแหละ photo 1_zps9wl588fc.jpg

 photo 2_zpsfk50w08x.jpg

 photo 3_zpsqlvi0uqz.jpg

 photo 4_zpsdfp9rs28.jpg

 photo 5_zpsjjdsxsh8.jpg

 photo 6_zpsh8ivoxwa.jpg

 photo 7_zpshd3ydeyk.jpg

 photo 8_zpsn2zib7pt.jpg

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s