Ace of Diamond · Manga translation

[DnA] แปล : Daiya no B act II chapter 14

ในที่สุดก็มีฉากเล่นดนตรีแล้วค่ะ  (ถึงไม่ใช่พวกปีหนึ่งก็เถอะ)

แล้วก็มิยูกิ  ตบมุกได้กู๊ดจ็อบมาก //ยกนิ้ว

ส่วนตัวแล้วอยากกินแกงกะหรี่ที่ฟุรุยะกินมากค่ะ  ถึงความสามารถนั้นจะไม่มีประโยชน์ก็เหอะ..


 photo 1_zpsffbg8not.jpg

 photo 2_zpsltqodel9.jpg

 photo 3_zpsmdabzpwm.jpg

 photo 4_zpsdwuhzv6y.jpg

 photo 5_zpszgvrh4xb.jpg

 photo 6_zpsynnd4oge.jpg

 photo 7_zpsic7wzyhq.jpg

 photo 8_zpsjo8ccpmo.jpg

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s